Xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải sinh hoạt là loại bỏ các chất gây ô nhiễm có trong nguồn nước thải, trước khi được xả thải ra ngoài môi trường. Chất lượng nước thải sau xử lý, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật do chủ đầu tư yêu cầu.

Hiển thị tất cả 12 kết quả