Hệ thống lọc nước Ro

   Hệ thống lọc Ro được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp nhằm đem đến nguồn nước sạch để sản xuất. Nước sau hệ thống lọc Ro đảm bảo các chỉ tiêu về nước uống trực tiếp theo: QCVN 6 – 1: 2010 BYT.

Hiển thị tất cả 16 kết quả