Nước thải công nghiệp có những đặc tính cơ bản như thế nào

1.Khái niệm về nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp phát sinh do các xí nghiệp công nghiệp có sử dụng nước trong các quy trình sản xuất khác nhau thải ra, nước thải công nghiệp thường được xử lý ngay trong phạm vi nhà máy đế tái sử dụng lại nước hoặc thải ra các nguồn tiếp nhận.
Nước thải công nghiệp có những đặc tính gì
Trong nước thải công nghiệp, các hợp chất động hại tồn tại rất nhiều và gây hại nghiêm trọng đối với các loại vi sinh vật có trong tự nhiên. Một số các ion kim loại nặng điển hình có trong nước thải sản xuất thường thấy là thủy ngân, chì…
Bên cạnh đó, một số chất hữu cơ thường thấy là biphenyl và polychlorinatex có thể được tích lũy trong các loài thủy sản, rất dễ gây nhiễm độc cho con người. Một số chất hữu cơ trong nước thải bị phân hủy gây nên hiện tượng hôi thối, biến đổi màu sắc và hủy hoại môi trường nước hiện có.
Hiện tượng phú dưỡng cũng thường bắt gặp khi hàm lượng nito, photpho tồn tại trong nguồn nước quá cao.
Chính vì những vấn đề nguy hại nêu trên; việc quản lý và xử lý nước thải công nghiệp không đúng quy trình sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường và phải chi phí nhiều tiền của để làm sạch và khôi phục lại các điều kiện cân bằng sinh thái.
Tuy nhiên, việc lựa chọn kỹ về quy trình công nghệ và thiết bị xử lý nước thải nhằm đạt hiệu quả tối đa, đồng thời tiết kiệm chi phí là nhiệm vụ hàng đầu của kỹ sư xử lý nước thải.

2. Quy trình sơ bộ công nghệ xử lý nước thải công nghiệp

Trong quy trình xử lý nước thải công nghiệp; tùy vào đặt thù của từng công trình, các thiết bị sử dụng trong hệ thống hoặc theo đặc tính kỹ thuật mà có thể chia ra làm các quy trình như sau:
Xử lý cơ học
– Song chắn, lưới chắn
– Bể lắng cát, tách dầu bằng trọng lực.
– Lọc sơ bộ không phèn.
– Tuyển nổi.
– Hấp thụ bằng than hoạt tính.
Xứ lý hoá học
– Trung hoà
– Keo tụ và lắng
– Keo tụ và tuyển nổi.
– Lọc trao đổi ion
– Trích ly
– Ôxy hoá khử
– Lọc qua màng
– Điện phân
Trong mỗi loại quy trình công nghệ kể trên, có rất nhiều phương án lựa chọn công trình và thiết bị theo cách sắp xếp khác nhau để thực hiện quy trình xử lý nước thải công nghiệp có hiệu quả.
Mục tiêu chính của việc xử lý nước thải công nghiệp là đảm bảo môi trường sống của con người và động thực vật. Tái sử dụng nước thải phục vụ cho sản xuất, tưới tiêu trong nông nghiệp và không ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản.
Đảm bảo nước thải ra môi trường đạt QCVN 40:2011/BTNMT

Leave a Comment