XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT

Xử lý nước thải sản xuất được coi là hệ thống vô cùng quan trọng, chúng có chức năng phục vụ trong quá trình sản xuất của các công ty nhằm loại bỏ các chất có hại trước khi được xả bỏ ra ngoài mương thoát nước của khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp hiện nay khi có nhà máy xử lý nước thải tập trung đều yêu cầu các hệ thống xử lý nước thải sản xuất phải đạt chuẩn B theo QC 40 BTNMT trước khi xả ra ngoài hệ thống xử lý tập trung.

Có rất nhiều các công ty, xí nghiệp khi sản xuất nằm ngoài các khu công nghiệp, những địa điểm này không có nhà máy xử lý nước thải tập trung vì vậy các chỉ số cần xử lý đạt cột A theo QC 40 BTNMT trước khi xả thải.

Việc đầu tư hệ thống xử lý đạt chuẩn sẽ giúp chủ đầu tư có thể vận hành hệ thống xử lý ổn định, chất lượng nước sau xử lý đạt chuẩn nên sẽ tránh được sự kiểm tra của các ban ngành môi trường.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trương ADC Việt Nam.

Địa chỉ: Số 16, Ngõ 295 Phố Yên Duyên – Yên Sở – Hoàng Mai- Hà Nội.

Hotline: 0982 779 311 – 033 337 5696.

Email: Yeumoitruong@yahoo.com.

Website: Yeumoitruong.com.vn

Showing all 2 results