Cùng nhau khám phá xem nước lợ là gì?

Nước lợ là gì? Nước lợ là nước có độ mặn giữa nước biển và nước ngọt. Nó xảy ra khi nước mặt hoặc nước ngầm trộn lẫn với nước biển, trong “tầng chứa nước hóa thạch” sâu và nơi muối hòa
Xem thêm