Tìm hiểu những đặc tính của nguồn nước thải sinh hoạt

Đặc tính vật lý của nước thải sinh hoạt Nhiệt độ Nhiệt độ của nước sẽ thay đổi theo từng mùa trong năm. Nước bề mặt ở Việt Nam dao động từ 14,3 – 33,50C. Nhiệt độ nước thải thường cao hơn
Xem thêm