Bảng giá thiết bị lọc nước máy 2021

(1 đánh giá của khách hàng)

Bảng giá thiết bị lọc nước máy gia đình cung cấp thông tin sản phẩm lọc nước máy cho quý bạn đọc.

Mô tả

Bảng giá thiết bị lọc nước máy cung cấp giá cả các sản phẩm cho quý bạn đọc để tham khảo.

Hệ thống lọc tổng nước máy gia đình giúp loại bỏ hiệu quả các kim loại nặng có trong nước máy, giúp nước máy sau lọc sạch hơn, an toàn cho người sử dụng. Các thiết bị lọc nước máy do Yeumoitruong cung cấp luôn đảm bảo chất lượng, do vỏ bể lọc được làm bằng Inox SUS 304 thực phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.Trên thị trường có nhiệu sản phẩm vỏ cột bằng nhựa Composite có hàm lượng Amiang cao có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

1:BẢNG GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY GIA ĐÌNH.

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY, SỬ DỤNG TRONG LINH VỰC CÔNG NGHIỆP.

STT       GIỚI THIỆU SẢN PHẨM         MÔ TẢ     KHUYẾN CÁO        ĐƠN GIÁ

1

Thiết bị lọc nước máy CMS 2501 Composite.

Công suất lọc: 600 lit/h.

Mã cột lọc: 1054

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 300 x 300 x 1650mm. ( D x R x C ).

Bộ lọc nước máy CMS 2501 Composite
Bộ lọc nước máy CMS 2501 Composite

Click để xem sản phẩm

Vỏ bằng nhựa Composite không nên sử dụng cho lọc nước sinh hoạt.  

2

Thiết bị lọc nước máy  CMS 2502 COmposite.

Công suất lọc: 800 lit/h.

Mã cột lọc: 1054

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 600 x 300 x 1650mm. ( D x R x C ).

Bộ lọc nước máy CMS 2502 Composite
Bộ lọc nước máy CMS 2502 Composite

Click để xem sản phẩm

Vỏ bằng nhựa Composite không nên sử dụng cho lọc nước sinh hoạt.  

3

Thiết bị lọc nước máy CMS 2503 Composite

Công suất lọc: 800 lit/h.

Mã cột lọc: 1054

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 1200 x 500 x 1650mm. ( D x R x C ).

Bộ lọc nước máy CMS 2503 Composite
Bộ lọc nước máy CMS 2503 Composite.

Click để xem sản phẩm

Vỏ bằng nhựa Composite không nên sử dụng cho lọc nước sinh hoạt.  

4

Thiết bị lọc nước máy CMS 3001 Composite.

Công suất lọc: 1000 lit/h.

Mã cột lọc: 1252

Công suất Max: 1800lit/h.

Diện tích lắp đặt: 400 x 400 x 1650mm. ( D x R x C ).

Bộ lọc nước máy CMS 2501 Composite
Bộ lọc nước máy CMS 3001 Composite
Vỏ bằng nhựa Composite không nên sử dụng cho lọc nước sinh hoạt.  

5

Thiết bị lọc nước máy 1252 – 2.

Công suất lọc: 1000 lit/h.

Mã cột lọc: 1252

Công suất Max: 1800lit/h.

Diện tích lắp đặt: 800 x 400 x 1650mm. ( D x R x C ).

Bộ lọc nước máy CMS 2502 Composite
Bộ lọc nước máy CMS 3002 Composite

.

Vỏ bằng nhựa Composite không nên sử dụng cho lọc nước sinh hoạt.  

6

Thiết bị lọc nước máy 1252 – 3

Công suất lọc: 1000 lit/h.

Mã cột lọc: 1252

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 1600 x 400 x 1650mm. ( D x R x C ).

Bộ lọc nước máy CMS 2503 Composite
Bộ lọc nước máy CMS 3003 Composite
Vỏ bằng nhựa Composite không nên sử dụng cho lọc nước sinh hoạt.  

 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY GIA ĐÌNH

STT GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MÔ TẢ ƯU ĐIỂM ĐƠN GIÁ

1

Thiết bị lọc nước máy CMS 2501.

Công suất lọc: 600 lit/h.

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 300 x 300 x 1650mm. ( D x R x C ).

Bộ lọc nước máy CMS 2501 Inox
Bộ lọc nước máy CMS 2501 Inox.

Click để xem sản phẩm

Dùng cho lọc nước máy gia đình.

Xử lý: Sắt, mangan, asen.

 

Vỏ thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

Thay thế vật liệu lọc dễ dàng nhờ vào cửa cấp và xả vật liệu.

Cơ cấu xả rửa lớp vật liệu lọc đơn giản

 

2

Thiết bị lọc nước máy  CMS 2502.

Công suất lọc: 800 lit/h.

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 600 x 300 x 1650mm. ( D x R x C ).

Xuất xứ: Việt Nam.

Bộ lọc nước máy CMS 2502
Bộ lọc nước máy CMS 2502,

Click để xem sản phẩm

Dùng cho lọc nước máy gia đình.

Xử lý Sắt.

Xử lý Mangan.

Xử lý Asen.

Xử lý Pecmanganat

Vỏ thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

Thay thế vật liệu lọc dễ dàng nhờ vào cửa cấp và xả vật liệu.

Cơ cấu xả rửa lớp vật liệu lọc đơn giản

 
3 Thiết bị lọc nước máy  CMS 2503.

Công suất lọc: 800 lit/h.

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 1200 x 500 x 1650mm. ( D x R x C ).

Xuất xứ: Việt Nam.

Bộ lọc nước máy CMS 2503
Bộ lọc nước máy gia đình CMS 2503.

Click để xem sản phẩm

Dùng cho xử lý nước máy nhiễm bẩn.

Xử lý Sắt.

Xử lý Mangan.

Xử lý Asen.

Xử lý Pecmanganat

Xử lý cặn vôi.

Xử lý Magie

Vỏ thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

Thay thế vật liệu lọc dễ dàng nhờ vào cửa cấp và xả vật liệu.

Cơ cấu xả rửa lớp vật liệu lọc đơn giản

 

4

Thiết bị lọc nước máy CMS 3001.

Công suất lọc: 1000 lit/h.

Công suất Max: 1800lit/h.

Diện tích lắp đặt: 400 x 400 x 1650mm. ( D x R x C ).

Xuất xứ: Việt Nam.

Bộ lọc nước máy CMS 2501 Inox
Bộ lọc nước máy CMS 3001 Inox

Dùng cho xử lý nước máy nhiễm bẩn.

Xử lý Sắt.

Xử lý Mangan.

Vỏ thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

Thay thế vật liệu lọc dễ dàng nhờ vào cửa cấp và xả vật liệu.

Cơ cấu xả rửa lớp vật liệu lọc đơn giản

6

Thiết bị lọc nước máy CMS 3003.

Công suất lọc: 1000 lit/h.

Công suất Max: 1800lit/h.

Diện tích lắp đặt: 1600 x 400 x 1650mm. ( D x R x C ).

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ lọc nước máy CMS 2503
Bộ lọc nước máy gia đình CMS 3003

Dùng cho xử lý nước máy nhiễm bẩn.

Xử lý: Sắt,Mangan,  Asen, Pecmanganat, cặn vôi, Magie

Vỏ thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

Thay thế vật liệu lọc dễ dàng nhờ vào cửa cấp và xả vật liệu.

Cơ cấu xả rửa lớp vật liệu lọc đơn giản

 

7

Thiết bị lọc nước máy VIP AUTO2503.

Công suất lọc: 900 lit/h.

Công suất Max: 1500lit/h.

Diện tích lắp đặt: 1500 x 500 x 1650mm. ( D x R x C ).

Xuất xứ: Việt Nam

Dùng cho xử lý nước máy nhiễm bẩn.

Xử lý Sắt.

Xử lý Mangan.

Xử lý Asen.

Xử lý Pecmanganat

Xử lý cặn vôi.

Xử lý Magie

Căn lơ lửng có kích thước lớn hơn 5Micron.

Vỏ thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

Thay thế vật liệu lọc dễ dàng nhờ vào cửa cấp và xả vật liệu.

Thiết bị được thiết lập quá trình xả rửa nhờ vào Automatic.

 

8

Thiết bị lọc nước máy VIP AUTO3003.

Công suất lọc: 1100 lit/h.

Công suất Max: 1800lit/h.

Diện tích lắp đặt: 2000 x 500 x 1650mm. ( D x R x C ).

Xuất xứ: Việt Nam

Dùng cho xử lý nước máy nhiễm bẩn.

Xử lý Sắt.

Xử lý Mangan.

Xử lý Asen.

Xử lý Pecmanganat

Xử lý cặn vôi.

Xử lý Magie

Căn lơ lửng có kích thước lớn hơn 5Micron.

Vỏ thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

Thay thế vật liệu lọc dễ dàng nhờ vào cửa cấp và xả vật liệu.

Thiết bị được thiết lập quá trình xả rửa nhờ vào Automatic.

 

2:GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY.

Hệ thống lọc nước máy gia đình

Thiết bị lọc nước máy là những sản phẩm có khả năng giữ lại các cặn bẩn và các ion gây hại vẫn còn tồn tại trong nước máy. Nguồn nước được các trạm cấp nước cung cấp cho dân sử dụng được gọi là nước máy, nguồn nước này được khai thác từ nguồn nước ngầm hoặc nước mặt rồi được đưa qua các đơn vị xử lý sơ bộ rồi cung cấp cho người dân.

Trên quãng đường ống cung cấp cho người dân không thể tránh khỏi các hiện tượng đường ống bị dờ gỉ nước, những điểm nước dò gỉ này có thể là nơi xâm nhập của các loại vi khuẩn và các loại cặn bẩn vào trong đường ống nước. Ngoài bị xâm nhập do quãng đường dẫn đi dài, các công nghệ xử lý nước cấp ngày nay đã lạc hậu dẫn đến khả năng xử lý có giới hạn vì vậy nguồn nước máy vẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đứng trước thực tại đó thì phương pháp lựa chọn một thiết bị lọc nước máy cho gia đình thân yêu của bạn luôn là một lựa chọn tốt, thiết bị lọc nước máy sẽ giúp loại bỏ các chất bẩn vẫn còn tồn tại trong nguồn nước này mà nhà máy nước chưa xử lý hết.

  Bảng giá thiết bị lọc nước máy Gia Đình sẽ giúp cho quý khách hàng lựa chọn được những sản phẩm chất lượng cao phục vụ đời sống sinh hoạt của gia đình bạn.

Tiêu chí lựa chọn máy lọc nước sinh hoạt.

Bể lọc nước máy Gia Đình

Thiết bị có an toàn với người sử dụng hay không?

Việc lực chọn một thiết bị lọc nước máy được coi là việc làm quan trọng nhất vì sản phẩm lọc nếu không an toàn với người sử dụng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính sức khỏe những người thân yêu của chúng ta.

 Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều các bể lọc bằng nhựa Composite, bể này được thiết kế bằng vật liệu công nghiệp nên có thành phần Amiang rất cao, các bể lọc này sản xuất ra nhằm phục vụ cho mục đích công nghiệp, không được sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Tuy nhiên do có giá thành thấp nên các đơn vị thương mại sẽ bán các sản phẩm này mà giới thiệu là nhập khẩu từ USA, EU tuy nhiên các sản phẩm cột lọc bằng Composite hiện nay hơn 99% được sản xuất tại trung quốc. Vì vậy khi được giới thiệu những hàng hóa này các bạn hãy yêu cầu nhà cung cấp xuất trình các giấy tờ nhập khẩu như Co ( CO phải đúng xuất xứ của hàng hóa ). Khi các bạn đòi hỏi CO nhập khẩu sẽ không có đơn vị nào xuất trình được vì hàng họ bán xuất xứ từ China, mạo danh hàng hóa khác.

Vì lý do sức khỏe của người tiêu dùng, khuyến cáo khách hàng không nên sử dụng các bể lọc composite mà thay vào đó là sử dụng bể lọc bằng Inox 304 sẽ an toàn hơn cho người sử dụng.

Thiết bị có thân thiện với môi trường hay không?

Các công ty đa quốc gia hiện nay rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, chình vì vậy các sản phẩm không thân thiện với môi trường sẽ không được sử dụng nhiều. Trong số đó là các bể lọc bằng Composite các công ty đa quốc gia đã hạn chế sử dụng, nếu có sử dụng cũng chỉ sử dụng cho mục đích công nghiệp, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Các thiết bị lọc nước do Yeumoitruong.com.vn luôn là các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Khả năng xử lý của bộ lọc?

Trong các tiêu chí đánh giá thì khả năng xử lý của bộ lọc được đứng thứ 3, vì các công ty đa quốc gia sẽ xét đến việc an toàn của con người và bảo vệ môi trường là trên hết, nên chúng tôi cũng đưa 02 thông số đó lên đầu vì đó là việc làm cần thiết.

Thiết bị lọc tốt phải là thiết bị có khả năng loại bỏ tốt các thành phần gây ô nhiễm cho nước nguồn, nước sau thiết bị xử lý phải trong, không có cặn bám vào thành bể chứa nước sạch, khi sử dụng nước nóng sẽ không bị đóng cặn vào vách kính hoặc các thiết bị gia nhiệt.

Xuất xứ hàng hóa:

Đứng sau khả năng xử lý chúng ta cần kể đến xuất xứ của hàng hóa, hiện nay rất nhiều đơn vị sử dụng các sản phẩm của China sản xuất nhưng quảng cáo là hàng của mỹ, Eu.

Những việc đó liên quan đến giá thành của sản phẩm. Những sản phẩm được nhập khẩu sẽ có CO, CQ rõ ràng nên khi mua hàng nếu các bạn được quảng cáo là hàng EU cần đơn vị cung cấp CO nhập khẩu, kiểm tra các số seri trên sản phẩm để tra nguồn gốc xuất xứ.

Thời gian bảo hành:

Thời gian bảo hành cũng là một điều cần quan tâm đến, các sản phẩm khi được bảo hành sẽ bảo hành toàn bộ sản phẩm, chứ không bảo hành riêng lẻ từng sản phẩm một.

Tuổi thọ vật liệu lọc:

Trong thiết bị lọc tuổi thọ vật liệu lọc là một yếu tố quyết định đến giá thành sản phẩm. Tuổi thọ trung bình của các sản phẩm máy lọc nước từ 24 – 36 tháng, nhiều đơn vị quảng cáo các sản phẩm tuổi thọ vật liệu 5 năm, 10 năm là quảng cáo sai sự thật, mỗi một sản phẩm lọc đều có khả năng xử lý hiệu quả trong khoảng thời gian nhất định.

Khi tuổi thọ của vật liệu lọc hết thì khả năng xử lý của thiết bị vẫn còn nhưng bị giảm đi rõ rệt, vì vậy chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên thay vật liệu lọc trong khoang 36 tháng là hợp lý.

Lưu lượng thiết kế:

Lưu lượng thiết kế bộ lọc cần được căn cứ vào nhu cầu sử dụng của quý khách hàng và phải căn cứ vào lưu lượng của máy bơm nước. nếu thiết kế quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến máy bơm nước.

Giá thành sản phẩm:

Ai cũng muốn tìm mua một sản phẩm giá thành thấp, nhưng lại đòi sản phẩm đó chất lượng cao. Xin thưa là không có cái gì là ngon, bổ, rẻ cả, tất các các sản phẩm cấu thành nên một bộ lọc tốt sẽ quyết định đến giá cả của bộ lọc.

Trong thiết bị lọc nước máy chúng ta cần phải căn cứ vào nguồn ô nhiễm của nước máy là gì, chúng ta sẽ lựa chọn những loại vật liệu lọc phù hợp. Vì vậy giá thành của sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào hàm lượng các ion ô nhiễm đầu nguồn.

Những lợi ích khi lắp đặt thiết bị lọc tổng nước máy.

Thiết bị lọc nước máy gia đình BẢNG GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY

Bảo vệ sức khỏe người sử dụng:

Vấn đề bảo vệ sức khỏe người sử dụng nước là vấn đề không thể chối cãi được, vì thiết bị lọc nước máy loại bỏ các ion trong nước như Fe, Mn, As, CaCO3… sẽ giúp cho người sử dụng không bị ảnh hưởng của các chất này đến sức khỏe.

Bảo vệ trang thiết bị:

Những thiết bị trong gia đình như vòi sen, bình nóng lạnh, các xí bệt nếu không có thiết bị lọc tổng nước máy, lâu ngày các ion có trong nước máy sẽ ngưng tụ và lắng đọng tạo thành các bông cặn lớn làm tắc vòi sen, hỏng bình nóng lạnh.

Bảo vệ đường ống dẫn nước:

Những ion có trong nước khi gặp ô xy sẽ kết tủa và tạo thành các bông cặn, sau một thời gian dài sử dụng các ion này dần dần làm tắc các đường ống dẫn nước trong nhà. Các đường ống này một khi đã bị tắc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến áp xuất nước. nếu muốn thay thế đường ống mới sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Bảng giá thiết bị lọc nước máy
Thiết bị lọc nước máy 2 cấp

 Đến với Yeumoitruong.com.vn quý khách hàng sẽ được cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xử lý nước máy hiệu quả cao nhất, với chi phí hợp lý. Bảng giá thiết bị lọc nước máy giúp khách hàng tìm kiếm những sản phẩm chất lượng cao.

1 đánh giá cho Bảng giá thiết bị lọc nước máy 2021

  1. linhnx

    Cho 5*

Thêm đánh giá